Oferta


Dysfunkcja lewej kończyny dolnejOsobom z dysfunkcją lewej nogi możemy zaproponować urządzenie umożliwiające automatyczne sterowanie sprzęgłem. Jednak możliwość jego zastosowania jest technicznie ograniczona. W innym przypadku możemy zaoferować urządzenie własnej produkcji i pomysłu, pozwalające na ręczne sterowanie sprzęgłem. Również w tym przypadku decyzję odnośnie zastosowania osprzętu proszę poprzedzić konsultacją z zakładem.